Eén jaar stroomproductie – nieuwsbrief juni 2022

 


View this email in your browser

In deze nieuwsbrief: doet de installatie wat ons voorgerekend is? Wisseling in het bestuur waarbij ons kersverse bestuurslid zich voorstelt. Welke ontwikkel mogelijkheden liggen er voor KweekZon in het verschiet? Veel leesplezier!

Eén jaar stroomproductie

De zonnestroom installatie produceert sinds 13 mei 2021 stroom. Nu we een jaar verder zijn kunnen we vaststellen dat de installatie meer stroom heeft geproduceerd dan was berekend. We hebben 188 MWh aan duurzame energie opgewekt. De berekening die de installateur heeft gemaakt gaf aan dat we uit konden gaan van 182 MWh voor het eerste volle jaar. Maart was een zeer zonnige maand en heeft hier een flinke bijdrage aan geleverd.

Bestuurszaken

Rob Langestraat heeft inmiddels het bestuur verlaten, Arjen Zoodsma neemt zijn rol als voorzitter over. Harry Habets is op de ledenvergadering benoemd als bestuurslid, Remco van Kessel en Dick Hagoort blijven in het bestuur als respectievelijk penningmeester en secretaris.

Het bestuur heeft een rooster van aftreden, wat betekent dat er volgend jaar zowel voor Remco als voor Dick vervanging gevonden moet worden. Dit om alles rond de KweekZon installatie goed te laten lopen, maar ook om in de toekomst nieuwe projecten op te kunnen zetten.

Even voorstellen

Als nieuw bestuurslid van Kweekzon ben ik op dit moment aan het kennismaken met het project en de mensen er omheen, en het leek me leuk om wat van mijn eerste indrukken te noteren voor jullie, de coöperatieleden.

Want: we zijn met elkaar een coöperatie! Een woord dat mij zelf meer doet denken aan oude landbouwtermen, iets voor aardappeltelers of melkboeren. Maar eigenlijk boeren wij op deze manier ook: wij maken stroom op ons eigen zonne-akkertje, dat in dit geval toevallig bovenop een echte landbouwkas zit. Hoe slim wil je het hebben?

Panelen op de kassen zorgen voor schaduw waar dat gewenst is en zijn nauwelijks zichtbaar

Dat is mijn volgende indruk: wat een mooi project is dit, wat een doorzettingsvermogen van de mensen die het initiatief hebben genomen, wat een hordes die er genomen moesten worden, en wat geweldig dat er nu een klinkend resultaat is!

De omvormers die de stroom van de panelen geschikt maken voor afgifte aan het net

Pas na een rondleiding zag ik hoeveel werk er verzet is, hoeveel er nodig is geweest om dit project te realiseren. Dan gaat het om de techniek, want er komt ineens een stroomproducent bij die door Liander aangesloten moet worden. Maar ook om de contacten met de gemeente, de aannemers, de ledenadministratie, de website, de app, kortom duizend dingen die geregeld moesten worden.

Voor ons als leden telt voornamelijk dat onze investering in groene energie op een verantwoorde manier beheerd wordt. Op de laatste ledenvergadering was volledig duidelijk dat dat wel goed zat. Inmiddels zal iedereen ook zijn afrekening deel van de winst op de verkoop van stroom ontvangen hebben, met een leuk resultaat.

Een bestuur als dit heeft continuïteit nodig. Vandaar dat ik mij aangemeld heb en ik hoop op meer mensen die vrijwillig een bijdrage willen leveren. Om nog jaren te profiteren van deze installatie, en misschien in de toekomst een volgende stap te zetten…

Veel zonuren toegewenst, Harry Habets

Kennemer Kracht

Kennemer Kracht (https://kennemerkracht.nl/) is een koepelorganisatie van waaruit nieuwe projecten ondersteund en begeleid kunnen worden. Eén van die projecten zou het dak van het NME-gebouw kunnen zijn, hierover gaat het bestuur binnenkort verder nadenken.

Het NME gebouw op de Haarlemmer Kweektuin

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn | KweekZon.nl

Copyright © KweekZon
www.kweekzon.nlinfo@kweekzon.nl 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


 

 

 

This email was sent to ernst.blok@zeekraai.nl

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

KweekZon Coöperatieve Energie U.A. · Heussensstraat · 8 · Haarlem, 2023JR · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp

opening kweekzon 2021

Veel leden bij officiële opening KweekZon

View this email in your browser

Veel leden bij officiële opening KweekZon

Op 26 augustus konden leden en bestuur van de coöperatie elkaar eindelijk in levende lijve ontmoeten. Een flink aantal leden had gehoor gegeven aan de oproep om op die donderdag om 16.00 uur in het kweekcafé gezamenlijk het glas te heffen. Daarnaast waren ook tal van andere genodigden aanwezig, zoals vertegenwoordigers van de gemeente, van installatiebedrijven, NME, en bedrijven op de kweektuin.

(foto: Jurriaan Hoefsmit)

Wethouders Berkhout en Botter: veel waardering

In zijn welkomstwoord schetste bestuursvoorzitter Rob Langestraat de lange weg die gegaan moest worden om tot een werkende zonnestroominstallatie in de kweektuin te komen. De beide wethouders Berkhout en Botter spraken hun enorme waardering uit voor het initiatief en voor het doorzettingsvermogen van alle vrijwilligers. Vervolgens verrichtten zij samen de symbolische opening door het aansteken van licht in een mini kweekkasje met zonnepaneeltjes erop.

(foto: Jurriaan Hoefsmit)

Arjan Zoodsma beantwoordde vele vragen

Tijdens de afsluitende rondleiding voor alle genodigden beantwoordde projectleider Arjan Zoodsma vele vragen van geïnteresseerde leden van de coöperatie.

(foto: Jurriaan Hoefsmit)

100.000ste Haarlemse zonnepaneel

De zonnestroominstallatie van KweekZon is bijzonder in Haarlem. Niet alleen omdat de installatie is aangebracht op kassen, maar ook omdat op ons dak het 100.000ste zonnepaneel in Haarlem ligt. Op de opening werd een filmpje getoond met beelden van het aanbrengen van de zonnepanelen en van al het voorbereidende werk.

KweekZonClip from Hanoff Video on Vimeo.

 

 

 

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn | KweekZon.nl

De officiële opening van KweekZon donderdag 26 augustus 16.00 uur. Let op alleen voor leden

Eindelijk is het zover. Op donderdag 26 augustus om 16.00 uur is er een openingsbijeenkomst voor de leden van energiecoöperatie KweekZon en allen die hebben bijgedragen aan de realisatie van het project. De bijeenkomst vindt plaats in de hoge kas van het Kweekcafé. Je wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Als bestuur verheugen we ons er op ieder in levendelijve te ontmoeten. We stellen ons voor dat bij de genodigden dezelfde wens leeft om elkaar eens te zien en te spreken.

test

KweekZonClip from Hanoff Video on Vimeo.

test

 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ontvangst met een drankje
  • Welkomstwoord door de voorzitter
  • Korte film met beeldmateriaal over KweekZon en de installatie
  • Opening door de wethouder
  • Rondleiding

 

Om 17.00 à 17.30 uur zal de bijeenkomst eindigen.

 

Uiteraard zullen we rekening houden met de eisen die vanwege Covid-19 gesteld worden aan de organisatie van dit evenement. Mede om deze reden, maar ook om zicht te hebben op het aantal te verwachten gasten vragen wij je via een reply op dit mailtje aan te geven of je aanwezig bent. We gaan er van uit dat mensen met corona of corona-gerelateerde klachten thuisblijven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rob Langestraat

Voorzitter KweekZon

 

KweekZon Haarlem dak

Nieuwsbrief juni 2021

View this email in your browser

KweekZon coöperatieve energie Haarlem is gestart!

Na bijna vier jaar voorbereiding is het dan nu zover: KweekZon is gestart met het produceren van stroom uit zonne-energie. De 662 zonnepanelen zijn aangebracht op de kassen en enkele andere gebouwen in de Haarlemmer Kweektuin, de benodigde infrastructuur voor levering en meting van de stroom aan het elektriciteitsnet is gerealiseerd, en vanaf begin mei 2021 draait de installatie. De 123 leden van coöperatie KweekZon kunnen via een speciale app elke dag volgen wat de opbrengst is van hun zonnepanelen.
We zijn er best trots op dat het na jaren voorbereiding gelukt is. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Meer informatie vindt u op www.kweekzon.nl

Nieuwsbrief maart 2021

View this email in your browser

Een drukke projectleider

Onze KweekZon projectleider Arjan Zoodsma heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. De uitvoering van het project vraagt veel afstemming tussen alle betrokken partners. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de bedrijven Janszon en TST die de panelen gaan aanbrengen. Daarnaast hebben we ook te maken met energie-installatiebedrijf Engie en netbeheerder Liander. En er is natuurlijk ook overleg en afstemming met de gemeente, de Stichting Haarlemmer Kweektuin, NME, en de ondernemers op de kweektuin (zoals het Kweekcafé en Haarlemmer Hout).

De plaatsing van de installatie is begonnen!

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. In februari heeft Engie gleuven gegraven in de kassen. Daarin liggen nu holle kunststof buizen waardoor straks de stroomkabels getrokken gaan worden naar onze meterkast die weer wordt verbonden met het wijktransformatorstation van Liander. De opgewekte stroom kan dan zo, van onze KweekZon zonnepanelen op de kassen, het grote elektriciteitsnet op.

Janszon is in de voorjaarsvakantie begonnen om de daken te voorzien van kabelgoten en montagerails. Ook worden er bevestigingshaken op de timmerloods en de hoge kas gemonteerd zodat het leggen van de panelen hierop in maart kan gaan beginnen. Op 10 maart gaat TST beginnen met haar deel van de installatie, het vervangen van het dakglas van de lage kassen door zonnepanelen. Het legplan optimaliseert de schaduwwerking: zon op het kweekgoed en de orangerie en schaduw op de werkplekken van NME. De omvormers en verdeler zullen medio maart geplaatst worden. Dan ook zal Liander de verbinding maken met het middenspanningsstation aan de Kweektuinstraat. We verwachten dat de installatie op 1 april kan gaan draaien.

Bouwdrukte

Het aanbrengen van de  installatie begint vroeg in het jaar. En dat komt goed uit. Het Kweekcafe is nog dicht vanwege de coronamaatregelen en ook in de kassen is er nu nog ook wat minder activiteit dan in het voorjaar.

Over onze eigen opgewekte elektriciteit

Wij hebben het onafhankelijk meetbedrijf Kenter ingeschakeld om straks precies te kunnen meten hoeveel stroom KweekZon dagelijks opwekt.
Onze voorzitter Rob Langstraat heeft een PPA-offerte ontvangen van energiemaatschappij Greenchoice. Een Power Purchase Agreement (PPA) is voor producenten met decentrale duurzame energieprojecten.

Zo weten wij hoeveel de Coöperatie KweekZon ontvangt van Greenchoice voor de door ons, aan het net, geleverde stroom.

Verlenging van de Regeling Verlaagd Tarief

De overheid heeft besloten de Regeling Verlaagd Tarief (de oude postcoderoosregeling) nog te verlengen tot 1 april 2021. Dat is goed nieuws. Want het betekent dat de leden vanaf 1 april 15 volle jaren kunnen profiteren van de teruggave van energiebelasting.

Kunnen er nog nieuwe leden meedoen met de Zonnepanelen?

KweekZon heeft nu een wachtlijst. Door de overweldigende belangstelling voor de panelen, zitten we op dit moment ‘vol’. Wel zijn er voor mensen in Haarlem Noord mogelijkheden bij een andere zonne-energie coöperatie. Meer informatie vindt u op https://haarlemnoorderlicht.nl/

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn | KweekZon.nl

opdracht verstrekt aan twee installateurs, JansZon en TST

Nieuwsbrief KweekZon januari 2021

Wij wensen je de beste wensen voor het nieuwe jaar!
KweekZon is er helemaal klaar voor.

Opdracht en aansluiting
In december hebben we de opdracht verstrekt aan twee installateurs, JansZon en TST. JansZon is verantwoordelijk voor de installatie van de zonnepanelen op de hoge kassen, het kweekcafé en de timmerloods. TST zal van de lage kassen het dakglas vervangen door zonnepanelen. Tegelijkertijd is er veel afstemming geweest over het kabel tracé tussen de zonnestroom installatie en het middenspanningstation, waar de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet wordt afgegeven.

De gemeente Haarlem is eigenaar van het perceel en draagt de kosten van de bekabeling naar het middenspanningstation. Vanaf de zonnestroom installatie zal Engie een mantelbuis aanbrengen onder de vloer van de lage kassen en ook de kabel aanleggen naar een aansluitpunt op de erfgrens. Vanaf de erfgrens legt Liander een kabel aan naar het middenspanningstation aan de Kweektuinstraat. Deze werkzaamheden staan gepland om in het eerste kwartaal van 2021 gerealiseerd te worden.

Regeling Verlaag Tarief

De belastingdienst heeft onze aanvraag voor toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de ‘postcoderoos regeling’, in december ontvangen. Met de aanwijzing van de belastingdienst mogen de energieleveranciers de energiebelasting over de opgewekte stroom inhouden op de factuur van hun leden. Het was van belang dat dit op tijd gebeurde omdat formeel na eind 2020 geen aanvragen voor toepassing van de bestaande gunstige regeling gedaan kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat de oude regeling nog van kracht blijft tot 1 april 2021. Daarna treedt een nieuwe, maar minder aantrekkelijke regeling in.

Trots!

De gemeente Haarlem is intussen best trots op KweekZon. Op 13 december is Robbert Berkhout, de wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit, een kijkje komen nemen bij de stadskweektuin en heeft hij gesproken met twee van onze bestuursleden. De wethouder toonde zich enthousiast over de aanpak, de voortgang en blij met de deelname van zoveel buurtgenoten.

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn

KweekZon Haarlem dak

Nieuwsbrief november 2020 Financiering zonnestroominstallatie verzekerd

Stroomversnelling | alle delen verkocht!

Tijdens de afgelopen twee maanden zijn alle zonnestroomdelen verkocht! 124 huishoudens rondom de Haarlemmer Kweektuin zijn lid geworden van KweekZon. Ons gebied strekt zich uit van Sinneveld tot Centrum Zuid en van Bloemendaal / Overveen tot aan het Spaarne. Daarmee hebben we een belangrijke mijlpaal in het project bereikt: de financiering van de installatie is verzekerd!

Unieke opzet in de Kweektuin

Voor de dakvlakken die de gemeente Haarlem ons ter beschikking stelt, hebben we de optimale oplossing gekozen. Vanwege de unieke aspecten van de hoge kas, de voormalige timmerwerkplaats en de lage kassen werken we met twee gespecialiseerde installateurs. Hierbij zal de zonnestroom installatie in de lage kassen het dak deels vervangen. De zonnepanelen komen alleen op plekken waar schaduw juist wenselijk is. Niet waar het zonlicht nodig is voor de activiteiten die er onder plaatsvinden.

Om alle opgewekte stroom – ook op de zonnigste dagen – aan het net te kunnen leveren duurde het even voor we met Liander een toekomstbestendige oplossing vonden. Nu we deze hebben kunnen we de 662 zonnepanelen gaan plaatsen. De panelen zijn verdeeld in 856 zonnestroomdelen, per zonnestroomdeel wordt ongeveer 220 kWh per jaar voor je opgewekt.

Hieronder: impressie zonnepanelen in de KweekTuin (copyright: JansZon)

Teruggaaf energiebelasting 15 jaar lang

Met het verstrekken van de opdracht voldoen we aan de voorwaarden om de huidige postcoderoosregeling te gebruiken. Hiermee verzekeren we je van 15 jaar teruggave van de energiebelasting op de voor jou opgewekte stroom.

Nu we het netkabeltraject helder hebben kunnen de installateurs de panelen bestellen en de uitvoering inplannen. De installatie zal na de donkerste wintermaanden – met weinig zonuren – plaatsvinden. Zodoende zullen we optimaal kunnen profiteren wanneer de voorjaarszon weer gaat schijnen.

Praktische informatie

Om de installateurs op tijd te kunnen betalen is het van belang dat ieder lid de leden- en deelnemers overeenkomst heeft getekend én het volledige bedrag van zijn / haar zonnestroomdelen heeft overgemaakt aan de coöperatie. Na het voldoen van de openstaande bedrag wordt de reservering van je zonnestroomdelen omgezet in participaties. Dat is het moment dat je recht op de opbrengsten ook daadwerkelijk van kracht wordt.

Zonnige groet van de vrijwilligers van KweekZon!

Persbericht 7 oktober 2020 – Zou u ook graag zonnepanelen willen maar niet op het eigen dak KweekZon Haarlem

Zou u ook graag zonnepanelen willen, maar niet op het eigen dak?

Inwoners van Haarlem Noord en Bloemendaal kunnen vanaf nu investeren in zonnepanelen op een deel van de kassen en bedrijfsgebouwen van de Haarlemmer Kweektuin. Ideaal als je zelf geen panelen op je eigen dak kan of wil leggen. KweekZon coöperatieve energie is een buurtinitiatief. U wordt lid en investeert mee. KweekZon doet de rest: aankoop, installatie en onderhoud.
Jaarlijks ontvangt u de netto opbrengsten. Gedurende 15 jaar kunt u profiteren van dit voordeel, wij verwachten dat u uw investering binnen 10 jaar heeft terugverdiend.

Een 4 persoons huishouden verbruikt gemiddeld 3300 kWh per jaar. Een zonnestroomdeel levert naar verwachting 220 kWh per jaar op en kost eenmalig € 320,- .

Meer informatie is te vinden op: www.kweekzon.nl

Postcoderoos regeling alleen nog in 2020 aantrekkelijk in Haarlem

Postcoderoos regeling alleen nog in 2020 aantrekkelijk?

 

KweekZon maakt gebruik van de zogenaamde postcoderoosregeling van de overheid, dat is aantrekkelijk. Deze maakt het mogelijk dat je 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte stroom terugkrijgt als korting op je eigen energierekening. Dat is aantrekkelijk want de elektriciteitsprijs bestaat voor het grootste deel uit belastingen.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de huidige postcoderoosregeling niet meer wordt toegepast voor projecten die na 2020 starten. Er komt dan een andere minder gunstige regeling voor in de plaats.