Veelgestelde vragen

Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh stroom per jaar. Een ‘zonnestroomdeel’ levert zo’n 220 KWh op per jaar. Wij adviseren om niet meer dan 80% van het jaarverbruik met zonnepanelen op te wekken. Als je meer opwekt dan je verbruikt, krijg je de energiebelasting over het surplus niet terug. Het is financieel dus niet aantrekkelijk om te veel zonnestroomdelen te kopen.

Wij adviseren om niet meer dan 80% van het jaarverbruik op te wekken met zonnepanelen. Als je meer opwekt dan je verbruikt, dan wordt over het surplus geen energiebelasting ingehouden. Dat is minder rendabel en resulteert in een langere terugverdientijd.

Het maximum dat KweekZon hanteert is gerelateerd aan de korting op de energiebelasting die geldt tot een verbruik van 10.000 kWh/jaar. Een deelnemer kan dus maximaal 80% van 10.000 / 220 = 36 zonnestroomdelen afnemen.

Alle zonnestroomdelen zijn verkocht.
De zonnepanelen zijn inmiddels in 2021 neergelegd op de Haarlemmer Kweektuin.

In elk produktiejaar, rond 1 november, bevestig je bij welke energieleverancier je stroom afneemt of hebt afgenomen. Wij sturen je daarvoor een uitnodiging met een persoonlijke link naar een portal.

Elke energieleverancier geeft de energiebelasting terug over de periode van het energiecontract mits zij meewerken aan de postcoderoosregeling. KweekZon neemt contact op met alle energieleveranciers die meewerken om af te stemmen wanneer zij de ledenverklaringen nodig hebben en binnen welke termijn zij de energiebelasting verrekenen en uitbetalen. KweekZon stelt vervolgens de ledenverklaringen op en stuurt deze naar de energieleveranciers.

De opgewekte stroom wordt door KweekZon geleverd aan de gecontracteerde energieleverancier. Deze koopt van ons de stroom. De hoeveelheid stroom wordt door onze eigen productiemeter geregistreerd. Jaarlijks betaalt de energieleverancier aan KweekZon de geleverde stroom middels een jaarnota. Na aftrek van de door KweekZon betaalde kosten voor onderhoud aan de installatie wordt het ontvangen bedrag één keer per jaar verdeeld over de deelnemers. De houder van zonnestroomdelen krijgt per zonnestroomdeel eenzelfde bedrag uitbetaald door KweekZon. Heb je 1 zonnestroomdeel dan 1x het jaarbedrag, heb je 6 zonnestroomdelen dan 6x het jaarbedrag. Op deze manier wordt de opgewekte stroom op een eerlijke manier verdeeld over de deelnemers.

Wanneer je gaat verhuizen buiten het postcodegebied, dan kan je wettelijk gezien, geen gebruik maken van de gunstige postcoderoosregeling. Je profiteert dan alleen nog van de opbrengst van de opwek van de zonnepanelen. Dat is financieel minder gunstig.

Wanneer je gaat verhuizen binnen het postcode gebied kun je lid blijven van KweekZon. Geef je nieuwe adres, verhuisdatum en EAN-code van je aansluiting op je nieuwe adres via mail door aan administratie@kweekzon.nl. De EAN code van je aansluiting op het elektriciteitsnet kun je vinden op eancodeboek.nl.

De coöperatie kan je helpen bij de verkoop van je zonnestroomdelen. Ook zijn er altijd bestaande leden van de coöperatie die hun aantal zonnestroomdelen willen uitbreiden.

Bij overlijden gaat het zonnestroomdeel over op naam van een van de achterblijvende huishoudleden, zoals ook het energiecontract. Als het huis leeg achterblijft en het energiecontract opgezegd wordt, kunnen de erfgenamen het zonnestroomdeel verkopen. Dit kan aan de nieuwe eigenaren van de woning, of aan andere geïnteresseerden in de in aanmerking komende postcodegebieden. KweekZon kan je helpen bij de verkoop van de zonnedelen.

De korting op de energiebelasting waarop de postcoderoosregeling van de overheid recht geeft, geldt voor een periode van maximaal 15 jaar. De zonnestroominstallatie heeft een technische levensduur van meer dan 15 jaar. Na deze 15 jaar ontvang je geen korting meer op je energiebelasting. Je profiteert nog wel van de opbrengst van de opwek van de zonnepanelen. Dit is echter minder rendabel. Na die 15 jaar zal de coöperatie samen met de eigenaar van de gebouwen, de gemeente Haarlem, bekijken wat er nog met de zonnestroominstallatie kan gebeuren. Het voorstel zal dan aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.

Tot die tijd is er zekerheid: er is een dakovereenkomst met de gemeente gesloten die KweekZon het recht van opstal voor 15 jaar garandeert.

De panelen worden aangebracht op een deel van de lage kassen en een deel van de hoge kassen. De kassen zijn eigendom van de gemeente en deze heeft ervoor gezorgd dat de constructie veilig is. Ook komen er panelen op de loods van Haarlemmer Hout en het Kweekcafé.

Je mag altijd deelnemen. Ook als je al wel zonnepanelen op je eigen dak hebt, maar de opbrengst daarvan onvoldoende is voor het stroomverbruik in jouw woning.

Alleen inwoners van Haarlem Noord, Overveen en Bloemendaal in de postcodegebieden 2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2051 of 2061 kunnen meedoen. Alleen deze bewoners kunnen aanspraak maken op de korting op de energiebelasting. Alleen voor deelnemers in deze postcode gebieden is het dus financieel gunstig om mee te doen. Hier lees je meer over de postcoderoosregeling van de overheid.

Nee, je kunt je huidige energieleverancier gewoon behouden, mits deze meewerkt aan teruggave van de energiebelasting.

Lees hier meer over hoe KweekZon werkt.

Ja, je kunt zien hoeveel er in totaal en met je zonnestroomdelen is opgewekt, per maand en per productie jaar. Tevens geeft de app een indicatie van de gerealiseerde besparing. Alle deelnemers ontvangen een e-mail met daarin een link om hun eigen account voor de app te activeren.’

Dit kan je doorgeven via de Voorstroom App. Ga naar het menu, Mijn Gegevens, selecteer de nieuwe energieleverancier en voer de overstapdatum in. Je kan het ook via mail doorgeven aan administratie@kweekzon.nl

Wijziging van je IBAN bankrekeningnummer en tenaamstelling kan je via mail doorgeven aan administratie@kweekzon.nl

Wijziging van e-mail en/of telefoon kan je via mail doorgeven aan administratie@kweekzon.nl

Staat je vraag er niet tussen?

Neem gerust contact op via één van de onderstaande mogelijkheden

Contactgegevens

Adres:

Delftlaan 53
2023 LC  Haarlem

Contact:

Mail ons