Artikelen door

Eén jaar stroomproductie – nieuwsbrief juni 2022

KweekZon | bestuur en eerste productie jaar   View this email in your browser In deze nieuwsbrief: doet de installatie wat ons voorgerekend is? Wisseling in het bestuur waarbij ons kersverse bestuurslid zich voorstelt. Welke ontwikkel mogelijkheden liggen er voor KweekZon in het verschiet? Veel leesplezier! Eén jaar stroomproductie De zonnestroom installatie produceert sinds 13 […]

Veel leden bij officiële opening KweekZon

View this email in your browser Veel leden bij officiële opening KweekZon Op 26 augustus konden leden en bestuur van de coöperatie elkaar eindelijk in levende lijve ontmoeten. Een flink aantal leden had gehoor gegeven aan de oproep om op die donderdag om 16.00 uur in het kweekcafé gezamenlijk het glas te heffen. Daarnaast waren […]

De officiële opening van KweekZon donderdag 26 augustus 16.00 uur. Let op alleen voor leden

Eindelijk is het zover. Op donderdag 26 augustus om 16.00 uur is er een openingsbijeenkomst voor de leden van energiecoöperatie KweekZon en allen die hebben bijgedragen aan de realisatie van het project. De bijeenkomst vindt plaats in de hoge kas van het Kweekcafé. Je wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Als bestuur verheugen we […]

Nieuwsbrief juni 2021

View this email in your browser KweekZon coöperatieve energie Haarlem is gestart! Na bijna vier jaar voorbereiding is het dan nu zover: KweekZon is gestart met het produceren van stroom uit zonne-energie. De 662 zonnepanelen zijn aangebracht op de kassen en enkele andere gebouwen in de Haarlemmer Kweektuin, de benodigde infrastructuur voor levering en meting van […]

Nieuwsbrief maart 2021

View this email in your browser Een drukke projectleider Onze KweekZon projectleider Arjan Zoodsma heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. De uitvoering van het project vraagt veel afstemming tussen alle betrokken partners. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de bedrijven Janszon en TST die de panelen gaan aanbrengen. Daarnaast hebben we ook te […]

Nieuwsbrief KweekZon januari 2021

Wij wensen je de beste wensen voor het nieuwe jaar! KweekZon is er helemaal klaar voor. Opdracht en aansluiting In december hebben we de opdracht verstrekt aan twee installateurs, JansZon en TST. JansZon is verantwoordelijk voor de installatie van de zonnepanelen op de hoge kassen, het kweekcafé en de timmerloods. TST zal van de lage […]

Nieuwsbrief november 2020 Financiering zonnestroominstallatie verzekerd

Stroomversnelling | alle delen verkocht! Tijdens de afgelopen twee maanden zijn alle zonnestroomdelen verkocht! 124 huishoudens rondom de Haarlemmer Kweektuin zijn lid geworden van KweekZon. Ons gebied strekt zich uit van Sinneveld tot Centrum Zuid en van Bloemendaal / Overveen tot aan het Spaarne. Daarmee hebben we een belangrijke mijlpaal in het project bereikt: de […]

Persbericht 7 oktober 2020 – Zou u ook graag zonnepanelen willen maar niet op het eigen dak KweekZon Haarlem

Zou u ook graag zonnepanelen willen, maar niet op het eigen dak? Inwoners van Haarlem Noord en Bloemendaal kunnen vanaf nu investeren in zonnepanelen op een deel van de kassen en bedrijfsgebouwen van de Haarlemmer Kweektuin. Ideaal als je zelf geen panelen op je eigen dak kan of wil leggen. KweekZon coöperatieve energie is een […]