Berichten

KweekZon Haarlem dak

Nieuwsbrief juni 2021

View this email in your browser

KweekZon coöperatieve energie Haarlem is gestart!

Na bijna vier jaar voorbereiding is het dan nu zover: KweekZon is gestart met het produceren van stroom uit zonne-energie. De 662 zonnepanelen zijn aangebracht op de kassen en enkele andere gebouwen in de Haarlemmer Kweektuin, de benodigde infrastructuur voor levering en meting van de stroom aan het elektriciteitsnet is gerealiseerd, en vanaf begin mei 2021 draait de installatie. De 123 leden van coöperatie KweekZon kunnen via een speciale app elke dag volgen wat de opbrengst is van hun zonnepanelen.
We zijn er best trots op dat het na jaren voorbereiding gelukt is. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Meer informatie vindt u op www.kweekzon.nl

Nieuwsbrief maart 2021

View this email in your browser

Een drukke projectleider

Onze KweekZon projectleider Arjan Zoodsma heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. De uitvoering van het project vraagt veel afstemming tussen alle betrokken partners. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de bedrijven Janszon en TST die de panelen gaan aanbrengen. Daarnaast hebben we ook te maken met energie-installatiebedrijf Engie en netbeheerder Liander. En er is natuurlijk ook overleg en afstemming met de gemeente, de Stichting Haarlemmer Kweektuin, NME, en de ondernemers op de kweektuin (zoals het Kweekcafé en Haarlemmer Hout).

De plaatsing van de installatie is begonnen!

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. In februari heeft Engie gleuven gegraven in de kassen. Daarin liggen nu holle kunststof buizen waardoor straks de stroomkabels getrokken gaan worden naar onze meterkast die weer wordt verbonden met het wijktransformatorstation van Liander. De opgewekte stroom kan dan zo, van onze KweekZon zonnepanelen op de kassen, het grote elektriciteitsnet op.

Janszon is in de voorjaarsvakantie begonnen om de daken te voorzien van kabelgoten en montagerails. Ook worden er bevestigingshaken op de timmerloods en de hoge kas gemonteerd zodat het leggen van de panelen hierop in maart kan gaan beginnen. Op 10 maart gaat TST beginnen met haar deel van de installatie, het vervangen van het dakglas van de lage kassen door zonnepanelen. Het legplan optimaliseert de schaduwwerking: zon op het kweekgoed en de orangerie en schaduw op de werkplekken van NME. De omvormers en verdeler zullen medio maart geplaatst worden. Dan ook zal Liander de verbinding maken met het middenspanningsstation aan de Kweektuinstraat. We verwachten dat de installatie op 1 april kan gaan draaien.

Bouwdrukte

Het aanbrengen van de  installatie begint vroeg in het jaar. En dat komt goed uit. Het Kweekcafe is nog dicht vanwege de coronamaatregelen en ook in de kassen is er nu nog ook wat minder activiteit dan in het voorjaar.

Over onze eigen opgewekte elektriciteit

Wij hebben het onafhankelijk meetbedrijf Kenter ingeschakeld om straks precies te kunnen meten hoeveel stroom KweekZon dagelijks opwekt.
Onze voorzitter Rob Langstraat heeft een PPA-offerte ontvangen van energiemaatschappij Greenchoice. Een Power Purchase Agreement (PPA) is voor producenten met decentrale duurzame energieprojecten.

Zo weten wij hoeveel de Coöperatie KweekZon ontvangt van Greenchoice voor de door ons, aan het net, geleverde stroom.

Verlenging van de Regeling Verlaagd Tarief

De overheid heeft besloten de Regeling Verlaagd Tarief (de oude postcoderoosregeling) nog te verlengen tot 1 april 2021. Dat is goed nieuws. Want het betekent dat de leden vanaf 1 april 15 volle jaren kunnen profiteren van de teruggave van energiebelasting.

Kunnen er nog nieuwe leden meedoen met de Zonnepanelen?

KweekZon heeft nu een wachtlijst. Door de overweldigende belangstelling voor de panelen, zitten we op dit moment ‘vol’. Wel zijn er voor mensen in Haarlem Noord mogelijkheden bij een andere zonne-energie coöperatie. Meer informatie vindt u op https://haarlemnoorderlicht.nl/

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn | KweekZon.nl

opdracht verstrekt aan twee installateurs, JansZon en TST

Nieuwsbrief KweekZon januari 2021

Wij wensen je de beste wensen voor het nieuwe jaar!
KweekZon is er helemaal klaar voor.

Opdracht en aansluiting
In december hebben we de opdracht verstrekt aan twee installateurs, JansZon en TST. JansZon is verantwoordelijk voor de installatie van de zonnepanelen op de hoge kassen, het kweekcafé en de timmerloods. TST zal van de lage kassen het dakglas vervangen door zonnepanelen. Tegelijkertijd is er veel afstemming geweest over het kabel tracé tussen de zonnestroom installatie en het middenspanningstation, waar de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet wordt afgegeven.

De gemeente Haarlem is eigenaar van het perceel en draagt de kosten van de bekabeling naar het middenspanningstation. Vanaf de zonnestroom installatie zal Engie een mantelbuis aanbrengen onder de vloer van de lage kassen en ook de kabel aanleggen naar een aansluitpunt op de erfgrens. Vanaf de erfgrens legt Liander een kabel aan naar het middenspanningstation aan de Kweektuinstraat. Deze werkzaamheden staan gepland om in het eerste kwartaal van 2021 gerealiseerd te worden.

Regeling Verlaag Tarief

De belastingdienst heeft onze aanvraag voor toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de ‘postcoderoos regeling’, in december ontvangen. Met de aanwijzing van de belastingdienst mogen de energieleveranciers de energiebelasting over de opgewekte stroom inhouden op de factuur van hun leden. Het was van belang dat dit op tijd gebeurde omdat formeel na eind 2020 geen aanvragen voor toepassing van de bestaande gunstige regeling gedaan kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat de oude regeling nog van kracht blijft tot 1 april 2021. Daarna treedt een nieuwe, maar minder aantrekkelijke regeling in.

Trots!

De gemeente Haarlem is intussen best trots op KweekZon. Op 13 december is Robbert Berkhout, de wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit, een kijkje komen nemen bij de stadskweektuin en heeft hij gesproken met twee van onze bestuursleden. De wethouder toonde zich enthousiast over de aanpak, de voortgang en blij met de deelname van zoveel buurtgenoten.

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn

Persbericht 7 oktober 2020 – Zou u ook graag zonnepanelen willen maar niet op het eigen dak KweekZon Haarlem

Zou u ook graag zonnepanelen willen, maar niet op het eigen dak?

Inwoners van Haarlem Noord en Bloemendaal kunnen vanaf nu investeren in zonnepanelen op een deel van de kassen en bedrijfsgebouwen van de Haarlemmer Kweektuin. Ideaal als je zelf geen panelen op je eigen dak kan of wil leggen. KweekZon coöperatieve energie is een buurtinitiatief. U wordt lid en investeert mee. KweekZon doet de rest: aankoop, installatie en onderhoud.
Jaarlijks ontvangt u de netto opbrengsten. Gedurende 15 jaar kunt u profiteren van dit voordeel, wij verwachten dat u uw investering binnen 10 jaar heeft terugverdiend.

Een 4 persoons huishouden verbruikt gemiddeld 3300 kWh per jaar. Een zonnestroomdeel levert naar verwachting 220 kWh per jaar op en kost eenmalig € 320,- .

Meer informatie is te vinden op: www.kweekzon.nl