Berichten

KweekZon Haarlem dak

Nieuwsbrief juni 2021

View this email in your browser

KweekZon coöperatieve energie Haarlem is gestart!

Na bijna vier jaar voorbereiding is het dan nu zover: KweekZon is gestart met het produceren van stroom uit zonne-energie. De 662 zonnepanelen zijn aangebracht op de kassen en enkele andere gebouwen in de Haarlemmer Kweektuin, de benodigde infrastructuur voor levering en meting van de stroom aan het elektriciteitsnet is gerealiseerd, en vanaf begin mei 2021 draait de installatie. De 123 leden van coöperatie KweekZon kunnen via een speciale app elke dag volgen wat de opbrengst is van hun zonnepanelen.
We zijn er best trots op dat het na jaren voorbereiding gelukt is. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Meer informatie vindt u op www.kweekzon.nl

opdracht verstrekt aan twee installateurs, JansZon en TST

Nieuwsbrief KweekZon januari 2021

Wij wensen je de beste wensen voor het nieuwe jaar!
KweekZon is er helemaal klaar voor.

Opdracht en aansluiting
In december hebben we de opdracht verstrekt aan twee installateurs, JansZon en TST. JansZon is verantwoordelijk voor de installatie van de zonnepanelen op de hoge kassen, het kweekcafé en de timmerloods. TST zal van de lage kassen het dakglas vervangen door zonnepanelen. Tegelijkertijd is er veel afstemming geweest over het kabel tracé tussen de zonnestroom installatie en het middenspanningstation, waar de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet wordt afgegeven.

De gemeente Haarlem is eigenaar van het perceel en draagt de kosten van de bekabeling naar het middenspanningstation. Vanaf de zonnestroom installatie zal Engie een mantelbuis aanbrengen onder de vloer van de lage kassen en ook de kabel aanleggen naar een aansluitpunt op de erfgrens. Vanaf de erfgrens legt Liander een kabel aan naar het middenspanningstation aan de Kweektuinstraat. Deze werkzaamheden staan gepland om in het eerste kwartaal van 2021 gerealiseerd te worden.

Regeling Verlaag Tarief

De belastingdienst heeft onze aanvraag voor toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de ‘postcoderoos regeling’, in december ontvangen. Met de aanwijzing van de belastingdienst mogen de energieleveranciers de energiebelasting over de opgewekte stroom inhouden op de factuur van hun leden. Het was van belang dat dit op tijd gebeurde omdat formeel na eind 2020 geen aanvragen voor toepassing van de bestaande gunstige regeling gedaan kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat de oude regeling nog van kracht blijft tot 1 april 2021. Daarna treedt een nieuwe, maar minder aantrekkelijke regeling in.

Trots!

De gemeente Haarlem is intussen best trots op KweekZon. Op 13 december is Robbert Berkhout, de wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit, een kijkje komen nemen bij de stadskweektuin en heeft hij gesproken met twee van onze bestuursleden. De wethouder toonde zich enthousiast over de aanpak, de voortgang en blij met de deelname van zoveel buurtgenoten.

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn