Dit jaar wordt opnieuw de Landelijke Open Energiedag georganiseerd en
Kweekzon doet daar aan mee!

Over KweekZon
Op het terrein van de Haarlemmer KweekTuin is de zonnestroom-installatie met 662 panelen te zien. Uniek hieraan is dat de panelen op kassen zijn aangebracht. Bij de plaatsing is rekening gehouden met het gebruik van de kassen. Een groot deel van de zonnepanelen is geïntegreerd in de kas en vormen daarmee nu het dak. Het andere deel van de zonnepanelen ligt boven de hoge kas waar het KweekCafé zich bevindt.

De installatie produceert sinds mei 2021 duurzame energie, sindsdien is er al zo’n 285.000 kWh aan stroom opgewekt!
In het ontwerp én tijdens de realisatie is rekening gehouden met het gebruik van de kassen en gebouwen door andere ondernemers op de Haarlemmer Kweektuin: schaduwvorming waar dat wenselijk is en open waar nodig. Door integratie in het dakvlak is de installatie ingepast in de bestaande kassen-vorm en daardoor nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg. Door vervanging van het glas door een zonnepaneel was versteviging van de kas constructie niet nodig.

Praktische informatie
De zonnestroom installatie bevindt zich op het terrein van de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9.
Tussen 13u en 17u  is er iemand van Kweekzon aanwezig om informatie te geven. Telkens op het hele uur is er een korte rondleiding langs de installatie. De start is bij het Kweekcafé, vooraf aanmelden is niet nodig.

Over de Open Energiedag
Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water.Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dat werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten producenten de deuren open. Meer informatie is te vinden op www.daarkrijgjeenergievan.nl

We hopen u te zien op zaterdag 11 september!

Volg KweekZon via
Facebook | Instagram  | Twitter | LinkedIn | KweekZon.nl