Privacyverklaring

https://voorstroom.nl/privacyverklaring/

Privacyverklaring

KweekZon Coöperatieve Energie U.A. (verder genoemd KweekZon) vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij vertellen u graag wat KweekZon met deze gegevens doet en waarom.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KweekZon verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens omdat u gebruik wilt maken van onze diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. Onderstaande persoonsgegevens (“de gegevens”) worden door KweekZon verwerkt:

  • NAW gegevens
  • Contactgegevens, zoals telefoonnummer, emailadres en uw IP-adres
  • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de Voorstroom app
  • Gegevens over uw activiteiten op de door Voorstroom ontwikkelde applicaties.

KweekZon verwerkt de gegevens om:

  • onze diensten aan u te kunnen leveren, waaronder het gebruik van de door Voorstroom ontwikkelde applicaties
  • U te informeren over onze diensten, producten, actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen
  • Uw gedrag op de website en in de app te analyseren om daarmee de functionaliteit te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeur

Hoe lang we gegevens bewaren

KweekZon zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en KweekZon. Na het beëindigen van de overeenkomst en het stopzetten van het account worden de gegevens na 3 maanden verwijderd.

Delen van gegevens met derden

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Daarnaast verstrekt KweekZon de gegevens uitsluitend aan derden na uw uitdrukkelijke toestemming. KweekZon behoudt zich het recht voor om alle data van uw account te gebruiken voor onder andere analyses, onderzoek en verbetering van de door KweekZon geleverde diensten. U geeft – voor zover nodig – KweekZon toestemming om deze geanonimiseerde data te verwerken en te verstrekken aan derden.

Cookies

KweekZon kan gebruik maken van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische en optimale werking van onze website en bevorderen uw gebruiksgemak door bijvoorbeeld het onthouden van uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@kweekzon.nl. U ontvangt binnen 4 weken bericht van ons. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek betreft kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy adviseren wij u dit via de KopieID app te doen en hiermee eenvoudig uw foto te anonimiseren en uw burgerservice-nummer (BSN) zwart te maken. KopieID app:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Beveiliging

Voorstroom heeft passende en adequate beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de gegevens en haar systemen en applicaties.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over ons privacy beleid dan helpen we u graag. Tevens kunt u voor vragen en/of het indienen van een klacht over het gebruik van de gegevens terecht bij: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Het spreekt voor zich dat wij eventuele klachten, mede ter behoud van de onderlinge relatie, graag zelf met u oplossen. U kunt ons bereiken via info@kweekzon.nl. Wij nemen dan zo spoedig contact met u op.

Vastgesteld op 1 oktober 2020.