Dakovereenkomst gemeente haarlem

Dakovereenkomst getekend

De gemeente Haarlem is eigenaar van de kassen en gebouwen in de Haarlemmer Kweektuin. KweekZon kan daar natuurlijk niet zomaar zonnepanelen op leggen. In de afgelopen maanden is met de gemeente en de huurders van de ruimtes besproken welke daken benut zouden mogen worden. Dat is vastgelegd in een dakovereenkomst. De gemeente stelt de beschikbare dakoppervlakken om niet ter beschikking aan KweekZon voor een periode van 15 jaar. Op 10 september was het zover: de ondertekening bij de notaris van de akte ter vestiging van het recht van opstal.

Kweektuin

Waar komen de zonnepanelen?

De zonnepanelen komen op een deel van de hoge kassen, op een deel van de lage kassen, en op de gebouwen van het Kweekcafé en Haarlems Hout. Op het witte gebouw komen nu geen panelen omdat de gemeente daar andere plannen mee heeft. De constructie is best bijzonder. Op de lage kassen zal namelijk het dakglas vervangen worden door zonnepanelen. Op de andere kassen en gebouwen zullen de panelen aangebracht worden op het bestaande dak